Werkwijze kindercoaching

Nadat we kennis hebben gemaakt starten we met een intakegesprek. Bij de intake zijn de ouder(s) en kind aanwezig. Samen nemen we de hulpvraag door en bespreken we de aanpak. Vervolgens wordt het coachingstraject ingezet. De sessies zijn over het algemeen alleen met het kind en vinden terugkerend twee- of driewekelijks plaats op afspraak. Ook u als ouder krijgt tips over hoe moeilijkheden kunnen worden overwonnen.

Vooraf is het moeilijk te zeggen hoe lang een traject gaat duren. Soms zijn 2 of 3 sessies al voldoende, soms is wat meer tijd nodig. Dit hangt af van de hulpvraag, van het kind en van wat u als ouder wilt. Na een aantal sessies kunnen we een evaluatiegesprek inplannen om te kijken hoe het gaat, waar we staan en het eventuele vervolgtraject te bepalen.

Afhankelijk van de hulpvraag kan het coachingstraject begeleid worden met een orthomoleculair onderzoek. Met behulp van bioresonantie kan worden onderzocht of er sprake is van bijvoorbeeld hoogsensitiviteit, een overprikkeling, waar deze vandaan komt en of er bijvoorbeeld ook een allergie of overgevoeligheid voor bepaalde (voedings)stoffen aanwezig is, een vitaminetekort, etc. Voor het bioresonantie onderzoek werk ik samen met Res-Novare, praktijk voor orthomoleculaire geneeswijze en voedingsadvies. Voor meer informatie kunt u klikken op de link.

Sprankelkinderen richt zich naast kindercoaching voor kinderen ook op coaching / counselling van de ouder(s). Vaak is er namelijk sprake van een wisselwerking, want ook volwassenen vergeten vaak het kind in zichzelf!